Contacta'ns

Contacta'ns

13/09/2019

Sigues el canvi que vols veure al món. Mahatma Gandhi

Nom

Cognom

Telèfon

Correu electrònic

Motiu de contacte

Consulta


Accepto els termes i condicions d'aquest lloc web.

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del qual és responsable Casa Terra. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per a tractar les seves dades per a atendre la seva sol·licitud, sempre d'acord al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si escau, a la limitació i/o cancel·lació del tractament, comunicant-lo per escrit, indicant les seves dades personals a o mitjançant un email a casaterra@casa-terra.org .

 

Errors :