Actualitat

★ L’AIGUA ★

07/02/2022

 

 

A RD Congo, les dones i les nenes son assaltades i violades de camí a buscar aigua. Viuen una violència insuportable però lluiten per canviar el país amb pers pectiva de gènere.

 

 

A la majoria de cases del barri de Matongué, a Kinshasa, no els arriba l’aigua perquè les canonades estan espatllades tot i que els continuen cobrant els rebuts. Les dones han d’anar a buscar-la a l’única aixeta que funciona però pateix talls constantment, per això quan arriba l’aigua aprofiten fins la darrera gota.

 

 

A Lubumbashi, la capital del sud del país, les nenes i les dones van a cercar l’aigua al pou del barri de Kigoma. Abans havien d’anar a buscar l’aigua a 4 quilòmetres i en el recorregut moltes d’elles eren assaltades i violades. Des que l’han instal·lat els casos de violació han disminuït però amb un sol pou no es pot abastir totes les cases del veïnat.

 

 

Per tenir la quantitat necessària d’aigua en una casa fan falta cinc o sis bidons i per això les mares s’han d’emportar les nenes a buscar l’aigua. 

 

 

Les dones s’ajuden entre elles per carregar els bidons plens d’aigua i també s’acompanyen durant el trajecte, moltes vegades porten un xiulet per avisar a les veïnes i la policia si les ataquen.

Aquest 2022 seguim treballant al costat d’Etoile du Sud, donant suport a la seva revolució per canviar la situació de la dona al país africà.

Gràcies per fer fer-ho possible.

Fotos: Josep París